نوامبر, 2017

 

رازهای شبکه‌های اجتماعی – بیت روز

مجله همشهری دانستنیها – حسین رحمانی: شبکه های اجتماعی یکی از مهم ترین پدیده های حوزه فناوری در قرن بیست و یکم هستند